Drömmarnas båt skapas av erfarna händer


Sailfish Boats Oy grundades år 2000 för att erbjuda krävande kunder båtar med kvalitet. Sailfish-båtarnas noggranna planering och högklassiga tillverkning är kännetecken för den kunskap, som kommit grundarna till del under decennier av erfarenhet som sjöfarare. Som den gamla sjöbjörn han är, vet ägaren till Sailfish Boats, Åke Björklund hur en båt ska se ut. Hans drömmar, beslutsamhet och kunnighet skapade Sailfi sh. Samtliga Sailfish-båtar byggs från början till slut för hand. Detta garanterar båtarnas hållfasthet och stabilitet, för att inte tala om det stilrent slutförda utseendet. Principen är, att av väl övertänkta detaljer bygga ihop helheter med toppkvalitet.


På havet med toppegenskaper


Sailfish-båtarna hör till de mest sjödugliga och säkra i sin storleksklass. Alla modeller har en skarp botten med 21 graders v-form, som ger en mjuk körupplevelse även i en hård sjögång. Skrovets ypperliga planingsförmåga i kombination med en kraftig motor, ger båten en hastighet på upp till 40 knop. En färdhastighet på 25–30 knop kan bekvämt hållas. Sailfish stiger lätt i en stadig planing även i lägre hastigheter, vilket märkbart förbättrar sikten från förarkabinen och på alla sätt ökar resans bekvämlighet. Roderhållningen och styrstabiliteten är också ypperliga. Sailfi sh 26 förbrukar 1,1 liter/sjömil i 25 knops hastighet med en 225 hk dieselmotor. En liten bränsleförbrukning gör båtlivet inte bara förmånligt, utan också miljövänligt. Miljövänligheten förstärks också av, att båtarnas serviceintervaller är långa. Dessutom går Sailfish tämligen tyst även i en mera fartfylld körning.


Motsvarar de strängaste kraven


Sailfish-båtarnas köregenskaper har planerats att uppfylla de krav, som de nordiska vattnens ytterst stränga omständigeter ställer. Genom att bereda sig för alla möjliga väder, har Sailfi sh-konstruktörerna velat förlänga båtsäsongen angenämt och tryggt. I båtens konstruktioner och lösningar har också behovet att röra sig i båten tidigt på våren och sent på hösten, då durkytorna ofta är hala, tagits i beaktande. Med praktiska och eleganta utrymmeslösningar har man satsat på båtarnas trivsamhet inombords. Sailfish-båtarnas interiörer utstrålar samma höga kvalitet, som också tekniken ger uttryck för. Rikligt med ädelträ används i inredningen. Interiörens tyger är av hög kvalitet, slitstarka och smutsavvisande. Tygens mönster kan, i likhet med träslagen, också väljas av kunden.


Lösningar till individuella önskemål


Alla Sailfish-båtar lamineras för hand för att uppnå bästa möjliga hållfasthet. Tillverkningsprocessen är fl exibel, så kunden kan redan under byggskedet påverka konstruktionen och utförandet av sin båt. Således får beställaren en individuell båt, som är byggd och utrustad enligt hans egna önskemål. Samtliga Sailfish-båtar har CE-certifikat av klass C. Sailfish Boats Oy står i tätt samarbete med båtbranschens aktörer och är medlemsföretag i Finnboat.