Långfärdsbåt


Sailfish 26F med styrhytt är en högklassig och trivsam långfärdsbåt. Den sjödugliga båten har ypperliga planingsegenskaper, och försedd med en kraftig motor kan båten hålla en färdhastighet på drygt 30 knop. Sailfish 26F är konstruerad för att tillfredställa båtresenärernas mångsidiga behov. De praktiska utrymmeslösningarna, de högklassiga materialen och den måttliga bränsleförbrukningen gör båten till ett klokt val för folk som trivs på sjön. Sailfish 26F -modellens toalett är placerad inombords, i styrhyttens akterdel, vilket ytterligare ökar båtfärdens bekvämliget.


Förbindelsebåt


Sailfish 26C är till sina egenskaper en mångsidig och fl exibel båt, som är speciellt lämplig till förbindelsebåt. Båten är lätt att lasta på grund av den tillräckligt stora luckan på fördäck. Båten är pålitlig och sjöduglig. Skrovets utmärkta köregenskaper och motorns prestationsförmåga garanterar, att färden sker tryggt även i sämre väder. Typiskt för förbindelsebåtar har toaletten placerats i fören. Vid behov kan Sailfish 26 C anpassas också till längre båtfärder då den, i likhet med Sailfish 26F, har kojer för 2 + 2.
Klicka i bilden för att zooma in